Zgjidhje për çdo nevojë të biznesit.

Konsulencë Financiare

  • Hartim bilanci
  • Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve

Konsulencë për investime shqiptare dhe të huaja

  • Plane Biznesi
  • Kërkim tregu
  • Konsulencë për Start-Up

Konsulencë Ligjore

Keni nevojë për një zgjidhje të personalizuar?

Shiko të gjithë shërbimet

Ne jemi të përkushtuar drejt rritjes së qëndrueshme

…duke përfshirë sektorët e biznesit, konsulencës, mjedisit social, manaxhimit dhe energjetikës

Koherenca me inovacionin për qëndrueshmërinë
Zhvillim i aftësive brenda rolit aktual
Udhëheqje drejt qëndrueshmërisë dhe fitimprurjes brenda ekipit dhe kompanisë

Njoftimet e fundit nga Opportunity & Co.